Novinky

NOVINKA

Mobilné blokovanie na smartfónoch so systémom Android.

ČAŠNÍK MK soft

Modul čašník v skladovom hospodárstve MK soft

cena: 50 Euro

Aplikácia slúži na prácu s otvorenými účtami (vytváranie účtov, spájanie/rozdeľovanie a uzatváranie účtov) pomocou zariadení s OS Android.

Licencovaný je počet registrovaných zariadení v rámci jednej inštalácie programu - je teda potrebné zakúpiť samostatnú licenciu pre každé aktívne zariadenie.