e-Kasa-registracia

Vážení zákazníci,

pred upravením Vašej registračnej pokladnice na eKasa alebo po kúpe novej pokladnice je nevyhnutné prihlásiť zariadenie elektronicky na portáli Finančnej správe.

A mimoriadne dôležité je vopred požiadať o pridelenie autentifikačného a identifikačného balíka eKasa, ktoré môžete urobiť iba Vy

Skôr ako tak urobíte cez prístup (znak Finančnej správy), pozrite si postup - je jednoduchý

1. Prístup na portál Finančnej správy a vyplnenie žiadosti o pridelenie kódu eKasa klient - k vyplneniu žiadosti postačujú údaje z knihy ERP Vašej pokladnice

2. Získanie autentifikačného a identifikačného balíka - v osobnej identifikačnej zóne získate po schválení žiadosti identifikačný balík pre každé zariadenie eKasa

3. Inštalácia autentifikačného a identifikačného balíka do eKasa bude prebiehať v LINIA S, v plánovaný deň priniesť

  • Elektronickú registračnú pokladnicu a knihu ERP (vyradenie z prevádzky, archivácia dát, zápis do knihy)
  • Autentifikačné a identifikačné údaje pridelené Finančnou správou pre úpravu ERP na eKasa klient

4. V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte: linia.s@atlas.sk a tiež danihel.linia.s@gmail.sk

1. Prístup na portál FS a vyplnenie žiadosti

2. Získanie autentifikačného a identifikačného balíka

Pre ďalší postup si stiahnite náš návod tu:

Stiahnuté súbory nám môžete priniesť na USB prípadne poslať mailom. 

3. V deň plánovanej úpravy pokladnice na eKasa priniesť do servisu:

  • Elektronickú registračnú pokladnicu
  • Knihu ERP
  • Autentifikačné a identifikačné údaje pre úpravu ERP na eKasa klient priniesť na USB