Datecs DP 50

Interné čítacie zariadenie                                           nie
Batéria                                                                         áno
Dobíjací modul                                                           áno
Počet položiek / PLU                                                 3 000
Počet tovarových skupín /                                       DPT 4
Počet znakov v názve                                              PLU 22
Počet tlačených znakov v riadku                            42 / 18
Počet pokladníkov                                                   30
Grafické LOGO                                                        áno / 384 x 64 bodov
Počet riadkov                                                           LOGA 10
IČO/DIČ/DKP tlačené mimo LOGA                         áno
Displej pre obsluhu                                                  alfanumerický, 2-riadkový, 16 znakov v riadku
Displej pre zákazníka                                               alfanumerický, 2-riadkový, 16 znakov v riadku
Rýchlosť tlače (riadkov/sekundu)                           12
Šírka papierovej pásky                                            57 mm
Minimálny počet vytlačených riadkov na jedno nabitie 80 000
Komunikácia online                                                 RS-232C / USB
Ovládanie peňažnej zásuvky                                 nie
Pripojenie snímača čiarového kódu                      nie
Pripojenie digitálnej váhy                                       nie
Elektronický žurnál                                                 áno / 3 567 záznamov
Tréningový mód                                                      áno
Hmotnosť                                                                0,5 kg
Farebné vyhotovenie                                            svetlosivá